KLUBBER I SOGN OG FJORDANE

Nedanfor finn du ei oversikt som viser kva klubbar og orienteringsgrupper som er medlemar av Sogn og Fjordane Orienteringskrins. Om du trykker på "klikk her" så kan du velge mellom heimeside eller Facebook til gruppa. Gruppene er sjølve ansvarlege for å oppdatere innhaldet.

 

 Askvoll og Holmedal IL - Orientering: Heimeside: Klikk her
 Breimsbygda IL - Orientering:              Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her
 Eid IL - Orientering: 
 Fjellhug/Vereide IL - Orientering:         Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her

 Florø T&IF - Orientering
 Førde IL - Orientering:                           Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her
 Hafslo IL - Orientering:                          Heimeside: Klikk her
 Markane IL - Orientering:                      Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her (felles saman med IL Veten)
 Norddalsfjord IL - Orientering:
 Sogndal IL - Orientering:                      Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her 
 Tambarskjelvar, IL - Orientering:          Heimeside: Klikk her Facebook: Klikk her
 Veten, IL - Orientering:                          Facebook: Klikk her   Facebook: Klikk her (felles med Markane IL)  
 Vik IL - Orientering:
 Von IL - Orientering: