TIL DEG SOM ER UTØVER

På denne siden kan du finne relevant informasjon for deg som er utøver. 

LÆRING

Utviklingstrappa


Utviklingstrappa i orientering gir inspirasjon og kunnskap om riktig progresjon i treningsarbeidet fra nybegynner til topputøver.  

 

Utviklingstrappa i Orientering er utarbeidet av Norsk Orientering i samarbeid med  Olympiatoppen.

Målet med utviklingstrappa er å sikre en systematisk utvikling av utøvere fra nybegynnere (rekrutt) til elitenivå og derigjennom sikre medaljer i internasjonale mesterskap.
Utviklingstrappa skal være et godt redskap for alle utøvere, trenere, ledere og foreldre både i klubb, krets og forbundsplan.

Trappa foreslår hensiktmessige aktiviteter og riktig progresjon på hvert av de seks trinnene den er delt inn i.

Det jobbes med en ny utgave av Utviklingstrappa, og den vil komme i løpet av 2023.


Til Utviklingstrappa

Linker


På denne siden legger vi ut aktuelle linker til nettsider som har treningsrelatert innhold.

 

Senter for idrettsskadeforskning: klokavskade.no 

Skadefri: www.skadefri.no

Analyseverktøyet: 3DRerun

Dette er et analyseverktøy som hjelper deg å analysere GPS-data fra treninger og løp på en morsom og lærerik måte.

HELSE, ERNÆRING OG ANTIDOPING

Skade- og sykdomsforebygging


På denne siden er det samlet råd om hvordan en skal holde seg unna sykdom og skader, samt hvordan en best kommer seg tilbake i løypa om "uhellet" først er ute.


De to linkene til video om opptrening etter overtråkk og "taping" av ankel - som er i bunnen - er spesielt viktig for dem som sliter med gjentatte overtråkk.


Rådene er utarbeidet av Norges Orienteringsforbunds helseteam - som er knyttet opp mot landslaget, og du finner dem via linkene nedenfor:


Praktiske råd ved luftveisinfeksjon

Praktiske råd for retur til trening etter sykdom

Praktiske råd for retur til løping etter skade

Rutiner ved sykdom i troppen under reise og/eller på samling

Sykdomsforebygging ved reiser og mesterskap

 

Video med instruksjon for "taping" av ankel finner du: her
Video om hvordan du bør foreta opptrening etter overtråkk finner du: her
Video med skadeforebyggende oppvarmingsøvelser finner du: her 

Idrettsernæring


Sunn Idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

 

Her jobber en bl.a. med bevisstgjøring av ernæring overfor unge utøvere. Sunn Idrett tilbyr både foredrag og rådgivningstjenester og har en egen "bekymringschat".

Du finner mer informasjon på deres hjemmeside: HER


Sunn Idrett har laget flere e- læringskurs i idrettsernæring, spiseforstyrrelser og i 2021 en e-læring spesielt for trenere. Den er en del av pensum på Trener-2 kurset. E-kursene kan tas av alle uavhengig av trenerkurset.
 

Kursene finner du via e-læringportalen HER
Opprett bruker i Min Idrett og logg inn for å få tilgang til kursene

Antidoping


Antidopingarbeid

Handlingsplan Rent Særforbund

 

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge er antidopingorganet for idretten i Norge.

Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten.
 

Vedtaket om å opprette en stiftelse for kontroll og påtalevirksomhet i dopingsaker i idretten ble gjort på Idrettstinget i 2003.
 

Stiftelsens formål og virksomhetsområder:

- ADNO skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. ADNO har som formål å drive allmennyttig virksomhet. 

- Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten.


Stiftelsen skal, i medhold av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov og avtale mellom NIF og stiftelsen, arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.


DOPINGLISTA 

Se www.antidoping.no 
Medikamentsøk


Dette er en veldig fin søkemotor for utøvere som er i tvil om medikamenter er på dopinglisten eller ikke, og ikke minst bidrar det til nyttig informasjon om de ulike medikamenttypene.


Ren utøver

Huskeregler for Ren utøver

Ren Utøver er et e-læringsprogram for utøvere og støtteapparat. Programmet benyttes i dag av utøvere og organisasjoner over hele verden. Gjennom korte og morsomme opplæringsmoduler/case vil du lære det viktigste innen antidoping. Når du har fullført alle casene, vil dette bli registrert og du vil finne ditt kursbevis som PDF i portalen. Du trenger ikke å fullføre alle modulene på en gang. Dersom du ikke kan kjøre casene online, kan du laste dem ned.

E-kurset er tatt inn som oblikatorisk del i Trener-2 kurset.

 

E-kurset for Ren utøver finner du her

TESTER

Fysiske tester


Testing er et godt verktøy for å se om den utførte treningen gir ønsket utbytte.unnamed file

Utendørs kan en "etablere" egne testløyper, enten på vei eller i skog - hvor en lager statistikk i forhold til hvem som har løpt og hvor fort hver enkelt løper. Til høyre ser du en slik etablert test i Oslo, fra Skullerud. På en slik test kan en se hvilke styrker og svakheter hver enkelt løper har på forskjellig underlag og terreng.

Det kan for de som ikke tester seg på mølle være lurt å teste i motbakke og på bane for å få gode svar på kapasitet både i motbakke og på høyere hastigheter. Det er også mulig å teste enten i form av "nøkkeløkter/standardøkter" - hvor en vet hvilke tid, puls og eventuelt laktat en bruker å ha underveis (forusetter at en tar pulsmålinger og mellomtider).

I tillegg har en laktattester og test av maksimalt oksygenopptak, som gjerne utføres på mølle innendørs ved gradvis økning av fart og stigning til utmattelse (maks oksygenopptak). Landslagets løpere tester seg på mølle på 10,5% stigning.

En kan også teste seg på en 3 000 meter på bane. Dette er en veldig kjapp og enkel test som er lett å sammenlikne med tidligere tester.

For 3 000 meter har Norges Orienteringsforbund vedlikeholdt en fil med testdata for o-løpere som har registrert sin tid(er).

Listen med 3 000 meter tider finner du:  her

Den er oppdatert medio februar 2017.

Send inn tider til havard.haga@orientering.no

O-teknisk test


Orientering er en kombinasjonsidrett, hvor utøveren både skal beherske momentet å ta seg raskt frem i terrenget, mens en samtidig velger den raskeste vei. Tradisjonelt har vi i orientering mange måter å måle fysisk kapasitet. Forbundet har i senere tid jobbet med å lage tester som sier noe om utøverens tekniske kapasitet. Vi forstår at orienteringsteknisk kapasitet er komplekst å måle og vi vil understreke at ingen resultater må stå alene som et entydig svar på nivået utøveren innehar. Svarene fra testene må i etterkant nøye analyseres sammen med en kompetent person, før det blir dratt en konklusjon.

Uansett er de nye tekniske testene et morsomt og givende verktøy, som kan brukes til å utvikle bedre ferdigheter innen orienteringsteknikken. Vi ser det også som en fordel at Norsk Orientering har en felles inngang til temaet, slikt at våre diskusjoner i fremtiden rundt teknisk utvikling har et likt startpunkt.

Når det gjelder testene opererer en med 2 typer tester, praktisk og teoretisk. Den praktiske testen skal klubbene på egenhånd gjennomføre, mens den teoretiske testen blir satt opp av forbundet 2 ganger årlig via eventor. En må forvente at utøveren som bruker disse tester behersker minimum et B-nivå, men det passer nok best for utøvere med A-nivå og E-nivå.

Det vil av naturlige årsaker kunne forekomme noen barnesykdommer, slikt at testene kan få noen modifikasjoner i det videre arbeid. Vi håper at dette blir godt mottatt og at O-Norge ser det som en oppgave å komme med konstruktive tilbakemeldinger på videre utvikling av slike verktøy.

Følg linken til veiledning for praktisk test: her

Følg linken til veiledning for teoretisk test: her