TIL DEG SOM ER ARRANGØR

ARRANGØRINFO FRA FORBUNDET

Arrangørveileder


I 2014 ble den første "Arrangørveileder" laget. Dette er en modernisering av den gamle "Arrangørhåndboka". Her er det hentet frem masse konkrete tips og eksempler som vi håper flere kan ha nytte av. Dette skal også være et "levende dokument" i den forstand at endringer kan bli gjort årlig eller ved behov. Både denne arrangørveiledaren og en arrangørmanual finner du nedanfor. I tillegg til rettleiar og kontrollskjema til TD, samt reiseregningsskjema.

 

Arrangørveileder oppdatert desember 2022 - tips for alle typer arrangement

Arrangørmanual 2023

Skjema for klage

Forklaring løypenivå N,C,B og A

Krav til arrangørar av løp - oppsummering.pdf

Kontrollskjema TD SFOK.pdf

Rettleiar til TD.pdf

KM-reglar vedtak 29.02.2020.pdf

Reiserekningsskjema.xlsx

Arrangørseminar


På denne siden legges det ut info om arrangørseminarer.

 

Orienteringsforbundet gjennomfører årlig arrangørseminar medio oktober. Målgruppen for seminaret er arrangører av hovedarrangement de to kommende år.

Samtlige presentasjoner fra tidligere arrangørseminar ser du nedenfor.

 

Hovedinnhold  i seminaret:


- Erfaringsutveksling, informasjon og diskusjon rundt det å ha ansvar for et «storarrangement» med de utfordringer og den merverdi dagens teknologi fører med seg.

Hovedansvarlig for seminaret er arrangementsansvarlig i Norges Orienteringsforbund,
Jan Arild Johnsen . jan.arild.johnsen@orientering.no

Arrangørseminar 2023

 01 Arrangørseminar 2023 - nyttig fra NOF.pdf

 02 Byåsen - HL-OLL.pdf

 03 NM Sprint 2023 - Arrangørseminar.pdf

 03 NM sprint 2023 - start info.pdf

 03 NM sprint stafett 2023 - Arrangørseminar.pdf

 04 NM-helg_Tromsø 2023.pdf

 05 LiveRes_2024.pdf

 05 Liveresultater 2024.pdf

Arrangørseminar 2022 Arrangørseminar 2021 Arrangørseminar 2020 Arrangørseminar 2019 Arrangørseminar 2018 Arrangørseminar 2017 Presentasjoner arrangørseminar 2016 Arrangørseminar 2015

 

Tid og resultatsystemer


Det finnes fire tidtakingssystemer som blir brukt på orienteringsløp i Norge. 

eTiming fra Emit er det mest brukte, men i tillegg har vi Brikkesys, tTime og mOtime, som brukes på større og mindre løp rundt om i landet.

 

Mer om eTiming og Emit finner du: her

Brikkesys finner du informasjon om: her

tTime finner du mer om: her

mOtime finner du informasjon om: her


Kurs i eTiming

Orienteringsforbundet setter opp kurs ut fra interesse og behov og på forespørsel fra kretser og klubber.
Det tilbys kurs på to nivåer, ett 4 timers kurs for begynnere i Etime og ett 4 timers kurs for de med noe erfaring.

Spørsmål om eTiming kurs rettes til Jan.arild.johnsen@orientering.no  

LØYPE OG KART

Løypelegging


Forside - NOF Riktige løyper for barn 2022.jpg

Kunsten å legge gode orienteringsløyper  

Gode løyper med riktig vanskegrad og lengde i forhold til klassenivå er viktig for å tilfredstille deltakerne i o-løp.
Spesielt ønsker o-forbundet å sette fokus på løypene for nybegynnere, barn og ungdommen som skal ha N, C og B nivå.


Orientering skal være gøy
Målet er å gi alle gode opplevelser og mestringsfølelse i o-løypa. Spesielt viktig er å ivareta barn og ungdom og nybegynnere i alle aldre.  De skal møte riktige utfordringer på riktig nivå og med en forutsigbarhet fra gang til gang i treninger og konkurranser. Først når du mestrer orienteringen og finner postene, blir det ordentlig gøy.  
Orienteringsforbundet gir ut en ny, revidert brosjyre i januar 2022  ( tidligere utgave  2016) med tittel "Bedre løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre". I brosjyren finner du beskrivelse og kart med løypeeksempler på hvert nivå og til bruk i  diskusjon om løypelegging :
- Hva kjennetegner en god løype
- Hva forventes at utøvere kan på N, C og B nivå
- Tips til løypelegger
- Tips til trener/trening
- Tips for sprintorientering og paraorientering Brosjyren kan lastes ned i pdf format Riktige løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre.

Den kan også bestilles fra www.idrettsbutikken.no

For grundigere fordypning i løypelegging så anbefaler vi Løypeleggerboka, NOF 2007. Den kjøpes også fra idrettsbutikken.
 

Løypeleggerkurs 
De enkelte kretser er oppfordret til å holde kurs ellers seminar i løypelegging. Nærmere informasjon om aktuelle tilbud vil bli annonsert på orientering.no

Spørsmål til løypeleggerkurs, ta kontakt med lene.kinneberg@orientering.no

Løypetegning


OCAD er markedsleder blant programmene til både karttegning/rentegning og løypetegning.

Hver klubb bør tilstrebe kompetanse i bruk av OCAD, da dette er med på å forenkle planlegging og gjennomføring av trening og konkurranser.

Mer om OCAD: her


Det finnes også andre program for løypetegning - som Purple Pen og Open Orienteering Mapper.

Videoer som viser eksempler på løypetegning i både OCAD og Purle Pen finnes via linken: her

  

Kurs i OCAD og i Purple Pen
Norges Orienteringsforbund tilbyr egne kurs i både OCAD og i Purple Pen. 

Ønsker din Klubb eller krets kurs i ett av programmene, ta kontakt med: ivar.haugen (at)orientering.no

 

Kursinnhold løypetegning med OCAD:

Norges Orienteringsforbund  legger opp til  følgende tidsramme og innhold for kurset:

Tidsramme : 4-6 timer undervisning (teori) og 2-4 timer praksis (for- og etterarbeid)
Målgruppe: Kurset gir nyttige tips og lure triks til alle som skal tegne løyper i OCAD og anvende dette i løypetegning til trening, skole-o, tur-o og o-løp.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i OCADs funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av OCAD-løypetegning
• Lærerike oppgaver

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver og link til filmer er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER.

Teknisk utstyr: Medbrakt PC med sist oppdaterte versjon av OCAD installert.

Etterarbeid/praksis:
I etterkant av kurset skal hver enkelt deltaker sette opp sitt eget løypeleggingsprosjekt klar til løypetrykking.

Instruktør:
Ida Vår Kierulf Meyer


Kursinnhold løypetegning med Purple Pen: 

Tidsramme og målgruppe: Det samme som for OCAD-kurs.

Kurset tar for seg:
• Grundig innføring i Purple Pens funksjoner for å tegne løyper
• Oppstart av nytt løypetegningsprosjekt
• Tegnetriks for raskere bruk av Purple Pen løypetegning
• Lærerike oppgaver

Materiell til kurs
Eget kurshefte med oppgaver og link til filmer er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER.

Teknisk utstyr: Medbrakt PC. Purple Pen er et gratisprogram som kan lastes ned fra nettet, HER

Etterarbeid/praksis: Som for OCAD-kurs.


Instruktør:
Ida Vår Kierulf Meyer
 

Kursheftene til både OCAD og Purple Pen kan lastes ned gratis og du kan fritt bruke innholdet til eget materiale, forutsatt at opphav nevnes i ditt materiale. Se nærmere info om dette i kursheftene.


Spørsmål:
Ivar Haugen: ivar.haugen(at)orientering.no, mobil 975 09 102

Karttegning i OCAD


OCAD er markedsleder blant programmene til både karttegning/rentegning og løypetegning.

Mer om OCAD: her

Kurs i OCAD karttegning
Norges Orienteringsforbund tilbyr grunnkurs og videregående kurs  i synfaring og tegning av kart.

Ønsker din Klubb eller krets kurs, ta kontakt med: ivar.haugen (at)orientering.no

 

Kursinnhold, grunnkurs synfaring og tegning kart

Tidsramme: 16 timer opplæring i arbeide med grunnlag, synfaring og tegne kart i OCAD. I tillegg til kursdagene beregnes 15 timer praksis i arbeid med digitalisering og ferdigstille eget kartprosjekt.
 

Målgruppe: O-løpere med karterfaring og med særlig interesse for karttegning.
 

Beskrivelse
Hovedvekten skal legges på praktisk digitaliseringsarbeid, synfaringstips og oppstart av nytt kart med veiledning og oppfølging.  

Kurset inneholder følgende emner: 

  1. Gangen i kartarbeidet, fra flybilder til ferdig kart, kartnormen, historien og innhold.
  2. Synfaringsteori: klassifisering, minstemål, nabonøyaktighet, generalisering og fullstendighet.
  3. Synfaring i praksis: utstyr, metoder og fokus på det som er hovedoppgaven til en synfarer – å ta med det som er viktig for en o-løper.
  4. Selvstendig synfaring med oppfølging av instruktør.
  5. Bearbeiding av synfaringsresultater, samt diskusjon med instruktør og erfaringsutveksling med andre kursdeltakere.
     

Litteratur/materiell: Kartnormen (siste versjon), NOFs regelverk (oppdatert nettutgave).
Eget kurshefte (digitalt/pdf) med oppgaver og link til filmer er utarbeidet til kurset. Se kurshefte HER ( oppdatert 2020)
Anbefaler også Kartboka, NOF 2004.

Teknisk utstyr: Medbrakt PC med sist oppdaterte versjon av programvare OCAD Orienteering. 
Deltakerne må ha utskriftsmulighet for å skrive ut grunnlagskart, ha tegnefolie (hvis mulig å skaffe), vannfaste fargeblyanter, viskelær, underlagsplate, saks, tape og og kompass.

Instruktør:
Ida Vår Kierulf Meyer


Kursheftet til karttegning i OCAD  kan lastes ned gratis og du kan fritt bruke innholdet til eget materiale, forutsatt at opphav nevnes i ditt materiale. Se nærmere info om dette i kursheftet.


Her kan du lese litt mer om kartarbeid.
 

For spørsmål om synfarer-  og karttegnerkurs for viderekommende, ta kontakt med Ivar Haugen Ivar Haugen: ivar.haugen(at)orientering.no, mobil 975 09 102

 

 Grunnkurs 2021

Postbeskrivelser


Orientering er en idrett som bedrives over hele verden. Hensikten med internasjonale normer for postbeskrivelser (IOFs symboler for postbeskrivelser) er å skape et gjenkjennelig system for o-løpere fra alle land slik at de kan forstå postbeskrivelsene uten tvetydighet eller behov for oversettelse. Dette hefte viser hvordan symbolene kan brukes for å oppnå dette.


Hvordan IOFs postbeskrivelser virker:

Hensikten med en postbeskrivelse er å gi en større presisjon i beskrivelsen av detaljen posten er plassert på, og hvordan flagget er plassert i forhold til detaljen, enn det kartet alene kan gi. Men en god post er først og fremst funnet ved hjelp av kartlesing. Beskrivelser og koder kan hjelpe med oppgaven, men skal ikke være lengre eller mer kompliserte enn det som er nødvendig for å finne posten.

Postbeskrivelser skal ikke brukes for å korrigere feil på kartet.

Du kan se postbeskrivelsene på norsk:  her

IOFs (Det Internasjonale Orienteringsforbundets) postbeskrivelser ser du:  her

Vegetasjon, dyreliv og grunneier


Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv.

Alle arrangører har derfor plikt til å forholde seg til retningslinjer som bestemmer hvordan o-idretten kan drives og utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere.

Retningslinjene finner du i dokumentarkivet ndenfor

Se også:

VDG-arbeid på klubbnivå-1-1

Krav til arrangører av løp - Oppsummering

Mal for brev til organisasjoner som representerer grunneier- vilt- frilufts- og naturverninteresser

Utvalgte offentlige uttalelser og forskning om orienteringssportens påvirkning på naturmiljø

Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere VDG

Lover om ferdsel i utmark, friluft med mer

 

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift PDF

VDG-avtalen fra 1989 til utskrift word

VDG-avtalen med avtaleparter

  

Nedenfor er det gitt noen forskningsartikler som viser hvordan ulike typer arrangement påvirker naturmiljøet:


Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmijlø og rettighetshavere (2017)

Uttalelse fra Sverige 2014

Info om vernesaker

Oppskrift" fra Sverige for hvordan en skal gå frem

Lover om ferdsel i utmark

Rapport fra Sverige

Studie Jukola 1995-1999

Studie O-ringen 1996

Studie O-ringen 1997