UsynligO, turorientering, vekas løype og treningsløp blir arrangert i krinsen

Postet av Sogn og Fjordane Orienteringskrets den 21. Apr 2020

Skrevet av Norges Orienteringsforbund

All aktivitet skal være innenfor kravet om å unngå smittespredning.

 

 

Orienteringsaktivitet kan og blir gjennomført i klubbene omkring i Sogn og Fjordane! UsynligO, turorientering https://turorientering.no/, vekas løype og treningsløp blir arrangert. All aktivitet skal være innenfor kravet om å unngå smittespredning.


Det er full stopp for tradisjonelle o-løp fram til 15. juni.


Veiledning for aktivitet med tidtaking (frem til 15.juni):
- All aktivitet med tidtaking bør henge ute i en begrenset periode (f.eks en uke)
- Unngå potensiell smitte via felles berøringspunkter
- Husk å følge VDG reglene om informasjon til berørte grunneiere og andre interessenter
- Oppgi alltid anbefalt parkering
- Det er OK å ta betalt fra kr 0-50,- via Vipps for kart med poster og markering i skogen
- Arrangørklubbene plikter å ha en viss kontroll med aktiviteten, hvis det oppstår samling med grupper av mennesker så skal aktiviteten avsluttes og postene/markeringene tas inn
- Siden det fortsatt er restriksjoner på unødig reising så skal all aktivitet primært ansees som et tilbud til personer innen egen krets eller innen rimelig reiseavstand

Ulike metoder for tidtaking som ivaretar myndighetenes regler/retningslinjer:
- Ved opplasting av GPX spor i Livelox
- Ved bruk av App «Usynlig-O»
- Ved bruk av egen klokke
- Ved utsetting av Touchfree enheter (husk berøringsfri stempling og avstandsregler ved eventuell avlesing av emiTag)


Råd fra NOF sentraltKoronavettregler