Haustmøtet og Idrettens møteplass

Postet av Sogn og Fjordane Orienteringskrets den 14. Okt 2022

Skrevet av Jakob Kalvig Skogan

Haustmøtet for Sogn og Fjordane Orienteringskrins og Idrettens Møteplass for Vestland Idrettskrets blir avvikla 5. november på Sandane. Her følgjer info om påmelding og program.

Haustmøtet er ein arena for diskusjon og innspel frå heile krinsen på organisering og planlegging av aktiviteten kommande år. Det blir også premiering for Ungdomscupen og føredrag frå NOF om kart for skule- og fritidsaktivitet. For ungdommar mellom 12 og 19 år blir det også treningssamling på tvers av idrettane, i regi av idrettskrinsen. Det vert og arrangert tre kurs i regi av idrettskrinsen samtidig med haustmøtet for dei som heller ønskjer det. Vi håpar flest mogleg tar seg tida til å delta.

Tidspunkt:   Laurdag 5. november
Stad:    Sandane – Trivselshagen/ -hallen
For kven:   Engasjerte personar i klubbane, tillitsvalde i skikrinsen og alle andre interesserte
Treningssamling: For ungdommar på tvers av idrettar (12-19 år)

 

Klikk her for å melde deg på: PÅMELDING

Frist 30. oktober.
Påmeldinga går til idrettskrinsen. Du kryssar av for om du skal melde deg på møteplassen/haustmøtet eller treningssamlinga, og kva særkrins du skal delta på haustmøte i.

Meir info:
Idrettens møteplass
Treningssamling 12-19 år

 

Førebels rammeprogram

kl. 10.00-16.00
Treningssamling for 12-19 år


kl. 10.00-12.00:
Idrettens møteplass: felles foredrag v/ Idrettskretsen

kl. 12.00-13.00
Servering av lunsj

kl. 13.00-17.00
Kurs - "Tilrettelegging paraidrett", "Klubbens styrearbeid i praksis" og "Klubbadmin, medlemssystem" (OBS: kolliderer med haustmøtet)


kl. 13.00-16.00:
Haustmøte SFOK

 • Premiering Ungdomscup
 • Føredrag "Orientering - kart i skole og fritid" om m.a. nye tilskot - v/NOF
 • Oppsummering 2021
 • Oppsummering frå krinsleiarmøtet og kompetansehelga til NOF - v/krinsleiar
 • Planlegging 2022
  • Terminliste
  • Tiltaksplan
  • Søknadar, informasjon
  • Arbeid i klubb og krins

Programmet kan bli justert.